ساير اطلاعيه ها و گزارش ها بازار مشتقه

تاریخ عنوان
1396/05/01 " تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در مرداد ماه سال 96 "
1396/04/17 " تخصیص منابع مالی به شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در تیر ماه سال 96 "
1396/04/11 "اطلاعیه ساعات آغاز و پایان دوره‏های مختلف مصرف برق از مرداد تا اسفند ماه 1396"
1396/04/10 " اطلاعیه بسیار مهم در خصوص اعمال تغییرات در مشخصات قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران از روز جاری مورخ 10/04/96"
1396/03/30 انتشار اطلاعیه های معاملاتی نمادهای با دوره تحویل هفتگی و روزانه طبق تغییرات انجام شده در مشخصات "قرارداد سلف موازی استاندارد" برق
1396/03/29 اطلاعیه بسیار مهم در خصوص نحوه گشایش ، طول دوره معاملاتی و توقف نمادهای قراردادهای سلف موازی استاندارد
1396/03/29 " تغییرات و اصلاحات انجام شده در مشخصات "قرارداد سلف موازی استاندارد" برق در "دوره‏های مصرف" معین و "دوره‏های تحویل" مشخص"-ویژه شرکتهای توزیع نیروی برق (بازار عمده فروشی برق)"
1396/03/08 اطلاعیه ثبت ظرفیت قابل عرضه شرکتهای تولیدکننده برق در تیرماه 96 در بازار برق بورس انرژی ایران
1396/02/27 اطلاعیه ساعات آغاز و پایان دوره‏های مختلف مصرف برق در تیرماه 1396
1396/02/20 اطلاعیه در خصوص مراحل لازم و روند نمای اجرایی صدور کد معاملاتی برای مصرف‌کنندگان بزرگ برق بالای 5 مگاوات
1396/02/20 "اطلاعیه بسیار مهم در خصوص قیمت مبنا در قراردادهای کشف پریمیوم رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی "
1396/01/29 "اطلاعیه ساعات آغاز و پایان دوره‏های مختلف مصرف برق در خرداد ماه 1396"
1395/12/22 آغاز معاملات ثانویه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر(نماد سماه 961)
1395/12/18 اطلاعیه تمدید پروانه‌ شرکت‌های خرده فروشی برق
1395/12/18 " عرضه اولیه قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر در نماد سماه 961"
1395/12/01 "اطلاعیه ساعات آغاز و پایان دوره‏های مختلف مصرف برق در فروردین و اردیبهشت ماه 1396"
1395/12/01 " اطلاعیه آخرین روز معاملاتی نماد "سماه 951 " و نحوه ارسال درخواست تسویه نقدی، اعمال اختیار فروش تبعی و تحویل فیزیکی دارایی پایه"
1395/11/19 " تخصیص منابع مالی جدید شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در بهمن ماه سال 95 در بورس انرژی ایران "
1395/11/19 " اطلاعیه در خصوص اتمام دوره بازارگردانی شرکت تامین سرمایه آرمان از طریق کارگزاری بانک توسعه صادرات برای قرارداد سلف موازی استاندارد برق شرکت آرین ماهتاب گستر (نماد سماه 951) "
1395/10/07 تخصیص منابع مالی جدید شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در دی ماه سال 95 در بورس انرژی ایران
1394/07/04 تخصیص بخش اول منابع مالی مهر ماه 94 شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در بورس انرژی
1394/07/01 اطلاعیه تغییر سقف مجاز قابل تحویل و نرخ تأمین وجه شرکت‎های توزیع نیروی برق و ظرفیت مجاز قابل عرضه شرکت¬های تولید برق در مهر ماه 94 در بازار برق بورس انرژی ایران
1394/06/30 تخصیص بخش چهارم اعتبار شهریور ماه 94 شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در بورس انرژی
1394/06/25 تخصیص بخش سوم اعتبار شهریور ماه 94 شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در بورس انرژی
1394/05/10 تخصیص بخش دوم اعتبار مرداد ماه 94 شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در بورس انرژی
1394/05/06 اطلاعیه استعلام از هیئت تنظیم در ارتباط بامعاملات شرکتهای خرده فروشی برق
1394/05/06 تخصیص بخش اول اعتبار مرداد ماه 94 شرکت‏های توزیع نیروی برق جهت انجام معامله در بورس انرژی