مشاهده اطلاعات نماد : حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 492000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSTSRCABEX0961228
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت شیراز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/12/23
نام تجاری کالا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
حجم عرضه 492000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 17245.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 12072.00
حداکثر قیمت مجاز 18969.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 492000 17245
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1396/08/14 480000 لیتر 15,139
1396/06/04 24000 لیتر 13,763
1394/09/08 36000 لیتر 10,595
1394/09/07 60000 لیتر 10,595
1394/09/02 12000 لیتر 10,595
1394/06/09 60000 لیتر 11,806
1393/12/13 96000 لیتر 12,548
1393/12/05 12000 لیتر 12,548
1393/08/05 36000 لیتر 16,582
1393/06/17 20000 لیتر 18,348
12