مشاهده اطلاعات نماد : حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 492000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 8905: 1068632:-128235845
نماد تجاری DSTSRCABEX0961228
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت شیراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/12/23
نام تجاری کالا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
حجم عرضه 492000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 17245.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 12072.00
حداکثر قیمت مجاز 18969.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 492000 17245
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1396/08/14 480000 ليتر 15,139
1396/06/04 24000 ليتر 13,763
1394/09/08 36000 ليتر 10,595
1394/09/07 60000 ليتر 10,595
1394/09/02 12000 ليتر 10,595
1394/06/09 60000 ليتر 11,806
1393/12/13 96000 ليتر 12,548
1393/12/05 12000 ليتر 12,548
1393/08/05 36000 ليتر 16,582
1393/06/17 20000 ليتر 18,348
12