مشاهده اطلاعات نماد : برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DHCJMFWBEX0970115
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی جم
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/12/23
نام تجاری کالا برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 15069.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 10549.00
حداکثر قیمت مجاز 16575.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
1 1000 15069
تعداد حجم قیمت
1 1000 15069
تاریخ حجم قیمت
1396/12/23 1000 15,069
تاريخ حجم قيمت
1397/06/27 250 تن 33,129
1397/06/27 750 تن 32,219
1397/06/05 100 تن 19,252
1397/06/05 100 تن 19,252
1397/06/05 0 تن 19,252
1397/06/05 0 تن 19,252
1397/06/05 100 تن 19,252
1397/06/05 100 تن 19,252
1397/06/05 100 تن 19,252
1397/06/05 100 تن 19,252
12345