مشاهده اطلاعات نماد : برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DHCJMFWBEX0970115
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی جم
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/12/23
نام تجاری کالا برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 15069.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 10549.00
حداکثر قیمت مجاز 16575.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
1 1000 15069
تعداد حجم قیمت
1 1000 15069
تاریخ حجم قیمت
1396/12/23 1000 15,069
تاريخ حجم قيمت
1396/12/19 100 تن 15,220
1396/12/19 1200 تن 15,220
1396/11/17 450 تن 16,133
1396/11/17 550 تن 16,133
1396/11/03 250 تن 15,527
1396/11/03 250 تن 15,527
1396/10/19 500 تن 14,931
1396/10/19 500 تن 14,931
1395/02/07 300 تن 4,840
1394/11/28 500 تن 4,159
12