مشاهده اطلاعات نماد : برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 6545: 785411:-94249375
نماد تجاری DHCJMFWBEX0970115
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی جم
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/12/23
نام تجاری کالا برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 15069.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 10549.00
حداکثر قیمت مجاز 16575.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
1 1000 15069
تعداد حجم قیمت
1 1000 15069
تاریخ حجم قیمت
1396/12/23 1000 15,069
تاريخ حجم قيمت
1397/08/26 100 تن 46,349
1397/08/26 100 تن 46,119
1397/08/26 100 تن 46,034
1397/08/07 75 تن 40,298
1397/08/07 50 تن 40,298
1397/08/07 50 تن 40,298
1397/08/07 50 تن 40,298
1397/08/07 75 تن 40,298
1397/08/07 50 تن 40,298
1397/08/07 75 تن 40,298
12345...>>