مشاهده اطلاعات نماد : برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DHCJMFWBEX0970115
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی جم
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/12/23
نام تجاری کالا برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 15069.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 10549.00
حداکثر قیمت مجاز 16575.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
1 1000 15069
تعداد حجم قیمت
1 1000 15069
تاریخ حجم قیمت
1396/12/23 1000 15,069
تاريخ حجم قيمت
1397/03/12 450 تن 17,249
1397/03/12 300 تن 17,249
1397/03/12 250 تن 17,249
1397/02/18 250 تن 15,657
1397/02/18 250 تن 15,657
1397/02/18 500 تن 15,657
1397/02/11 550 تن 15,351
1397/02/11 275 تن 15,351
1397/02/11 175 تن 15,351
1397/02/04 500 تن 15,084
123