مشاهده اطلاعات نماد : برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 8904: 1068503:-128220408
نماد تجاری DHCJMFWBEX0970115
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی جم
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/12/23
نام تجاری کالا برش سنگین پتروشیمی جم در رینگ داخلی
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 15069.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 10549.00
حداکثر قیمت مجاز 16575.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
1 1000 15069
تعداد حجم قیمت
1 1000 15069
تاریخ حجم قیمت
1396/12/23 1000 15,069
تاريخ حجم قيمت
1397/12/21 100 تن 33,140
1397/12/21 125 تن 33,140
1397/12/21 225 تن 33,140
1397/12/21 225 تن 33,140
1397/12/21 225 تن 33,140
1397/12/14 150 تن 32,009
1397/12/14 150 تن 32,009
1397/12/14 150 تن 32,009
1397/12/14 175 تن 32,009
1397/12/14 150 تن 32,009
12345...>>