مشاهده اطلاعات نماد : برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 198
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 8832: 1059880:-127185655
نماد تجاری DHCBEFWBEX0970118
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/12/26
نام تجاری کالا برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 198
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 15069.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 10549.00
حداکثر قیمت مجاز 16575.00
حداقل حجم خرید 22
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
3 66 15069
تعداد حجم قیمت
1 198 15069
تاریخ حجم قیمت
1396/12/26 66 15,069
1396/12/26 66 تن 15,069
1396/12/26 66 15,069
تاريخ حجم قيمت
1397/12/25 110 تن 33,140
1397/12/25 132 تن 33,140
1397/12/25 132 تن 33,140
1397/12/25 132 تن 33,140
1397/12/18 154 تن 32,009
1397/12/18 154 تن 32,009
1397/12/18 154 تن 32,009
1397/12/18 132 تن 32,009
1397/09/24 88 تن 30,161
1397/09/24 88 تن 30,161
12345...>>