مشاهده اطلاعات نماد : برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 198
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DHCBEFWBEX0970118
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/12/26
نام تجاری کالا برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 198
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 15069.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 10549.00
حداکثر قیمت مجاز 16575.00
حداقل حجم خرید 22
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
3 66 15069
تعداد حجم قیمت
1 198 15069
تاریخ حجم قیمت
1396/12/26 66 15,069
1396/12/26 66 تن 15,069
1396/12/26 66 15,069
تاريخ حجم قيمت
1397/03/27 44 تن 17,002
1397/03/27 66 تن 17,002
1397/03/27 66 تن 17,002
1397/03/27 132 تن 17,002
1397/03/19 88 تن 17,249
1397/03/19 110 تن 17,249
1397/03/19 88 تن 17,249
1397/03/19 220 تن 17,249
1397/03/12 506 تن 18,600
1397/02/01 88 تن 14,359
12345...>>