مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 20000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DPEPKPRBEXM970101
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/12/26
نام تجاری کالا برق شرکت تولید نیروی برق نیروگاه شهدای پاکدشت (دماوند)
حجم عرضه 20000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله کشف پریمیوم
قیمت پایه -97.00
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز -97097.00
حداکثر قیمت مجاز 96903.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 20000 -97
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/03/23 3000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل -90
1397/03/23 3000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل -90