مشاهده اطلاعات نماد : نفتای سبک پالایش نفت بندر عباس در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 4000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DNLBACABEX0970105
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت بندرعباس
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/12/26
نام تجاری کالا نفتای سبک پالایش نفت بندر عباس در رینگ داخلی
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 1000
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 18740.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 13118.00
حداکثر قیمت مجاز 20614.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
1 3000 18740
تعداد حجم قیمت
1 3000 18740
تاریخ حجم قیمت
1396/12/26 3000 18,740
تاريخ حجم قيمت
1396/12/14 4000 تن 18,556
1396/12/06 4000 تن 18,498
1396/11/28 4000 تن 20,645
1396/11/18 4000 تن 20,588
1396/11/11 3500 تن 20,589
1396/11/04 4000 تن 20,431
1396/10/26 3000 تن 19,753
1396/10/12 3000 تن 19,508
1396/06/14 3000 تن 13,808
1396/06/05 2000 تن 13,740
12345