مشاهده اطلاعات نماد : نفتای سبک پالایش نفت بندر عباس در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 4000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 8832: 1059864:-127183718
نماد تجاری DNLBACABEX0970105
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت بندرعباس
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1396/12/26
نام تجاری کالا نفتای سبک پالایش نفت بندر عباس در رینگ داخلی
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 1000
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 18740.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 13118.00
حداکثر قیمت مجاز 20614.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
1 3000 18740
تعداد حجم قیمت
1 3000 18740
تاریخ حجم قیمت
1396/12/26 3000 18,740
تاريخ حجم قيمت
1397/11/29 600 تن 37,606
1397/11/08 1000 تن 36,640
1397/10/22 4000 تن 37,244
1397/10/10 4000 تن 37,684
1397/09/21 4000 تن 38,187
1397/08/29 4000 تن 55,665
1397/05/13 600 تن 28,098
1397/05/13 600 تن 28,098
1397/05/13 0 تن 28,098
1397/05/13 0 تن 28,098
12345...>>