مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 8086: 970368:-116444212
نماد تجاری ISVESCABEX0970204
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/01/28
نام تجاری کالا حلال 402 پالايش نفت اصفهان در رينگ بين الملل
حجم عرضه 1500
حداکثر حجم عرضه 1500
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 483.07
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -482586.93
حداکثر قیمت مجاز 483553.07
حداقل حجم خرید 12
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3
تعداد حجم قیمت
1 60 502
1 150 482.09
1 150 510.18
1 540 521.23
1 540 523.25
1 540 528.27
1 564 517.21
4 600 483.07
1 600 505
1 960 501.5
2 990 470
1 990 483.07
1 990 532.62
1 990 535.62
1 996 515.38
1 1002 517.38
1 1002 520.38
1 1002 541
1 1020 470
1 1020 503.5
1 1020 505.5
1 1020 545.62
1 3000 470
تعداد حجم قیمت
1 3000 483.07
تاریخ حجم قیمت
1397/01/28 1020 545.62
1397/01/28 1002 مترمكعب 541
1397/01/28 978 535.62
تاريخ حجم قيمت
1397/12/19 360 مترمكعب 413.05
1397/12/19 360 مترمكعب 413.05
1397/12/19 360 مترمكعب 413.05
1397/12/19 330 مترمكعب 413.05
1397/12/13 300 مترمكعب 413.05
1397/12/08 450 مترمكعب 421.25
1397/12/08 510 مترمكعب 415.2
1397/12/08 30 مترمكعب 415
1397/12/08 30 مترمكعب 415
1397/12/08 30 مترمكعب 415
12345...>>