مشاهده اطلاعات نماد : میعانات گازی پتروشیمی رازی در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 40
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5729: 687534:-82504137
نماد تجاری DCDRZCABEX0970202
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی رازی
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/01/28
نام تجاری کالا میعانات گازی پتروشیمی رازی در رینگ داخلی
حجم عرضه 40
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 9688.00
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 6782.00
حداکثر قیمت مجاز 10656.00
حداقل حجم خرید 10
حداقل خرید جهت کشف قیمت 2
تعداد حجم قیمت
1 40 10256
1 40 10656
تعداد حجم قیمت
1 40 9688
تاریخ حجم قیمت
1397/01/28 40 10,656
تاريخ حجم قيمت
1397/08/22 20 تن 11,721
1397/08/22 20 تن 11,721
1397/08/22 20 تن 11,721
1397/07/24 20 تن 11,721
1397/07/24 20 تن 11,721
1397/06/20 20 تن 11,721
1397/06/20 40 تن 11,721
1397/05/23 10 تن 11,721
1397/05/23 10 تن 11,721
1397/05/23 10 تن 11,721
12345...>>