مشاهده اطلاعات نماد : میعانات گازی پتروشیمی رازی در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 40
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DCDRZCABEX0970202
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی رازی
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/01/28
نام تجاری کالا میعانات گازی پتروشیمی رازی در رینگ داخلی
حجم عرضه 40
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 9688.00
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 6782.00
حداکثر قیمت مجاز 10656.00
حداقل حجم خرید 10
حداقل خرید جهت کشف قیمت 2
تعداد حجم قیمت
1 40 10256
1 40 10656
تعداد حجم قیمت
1 40 9688
تاریخ حجم قیمت
1397/01/28 40 10,656
تاريخ حجم قيمت
1397/06/20 20 تن 11,721
1397/06/20 40 تن 11,721
1397/05/23 10 تن 11,721
1397/05/23 10 تن 11,721
1397/05/23 10 تن 11,721
1397/05/23 10 تن 11,721
1397/05/02 20 تن 10,657
1397/05/02 20 تن 10,656
1397/03/22 20 تن 10,656
1397/03/22 20 تن 10,656
12345...>>