مشاهده اطلاعات نماد : پنتان پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 108
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DPTTZCABEX0970202
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی تبریز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/01/28
نام تجاری کالا پنتان پتروشیمی تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 108
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 32000.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 22400.00
حداکثر قیمت مجاز 35200.00
حداقل حجم خرید 18
حداقل خرید جهت کشف قیمت 4
تعداد حجم قیمت
2 54 32000
1 108 32000
تعداد حجم قیمت
1 108 32000
تاریخ حجم قیمت
1397/01/28 54 32,000
1397/01/28 54 تن 32,000
تاريخ حجم قيمت
1397/01/15 54 تن 32,000
1397/01/15 54 تن 32,000
1397/01/07 108 تن 32,000
1396/12/28 108 تن 32,000
1396/12/21 72 تن 32,000
1395/08/17 36 تن 30,000