مشاهده اطلاعات نماد : ميعانات گازي پالايش گاز ايلام در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 10010
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DCDILCRBEX0970204
نام تولید کننده شرکت پالايش گاز ايلام
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/01/29
نام تجاری کالا ميعانات گازي پالايش گاز ايلام در رينگ داخلي
حجم عرضه 10010
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نسیه
قیمت پایه 23000000.00
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 16100000.00
حداکثر قیمت مجاز 34500000.00
حداقل حجم خرید 110
حداقل خرید جهت کشف قیمت 22
تعداد حجم قیمت
1 110 22000000
1 110 23000000
1 220 22000000
5 220 23000000
2 330 23000000
1 440 23000000
1 506 16100000
2 506 22000000
1 506 23000000
1 528 23000000
1 550 23000000
1 572 23000000
1 594 23000000
1 990 22000000
2 1012 23000000
1 2002 23000000
1 2024 16100000
1 2024 20000000
تعداد حجم قیمت
1 10010 23000000
تاریخ حجم قیمت
1397/01/29 110 23 میلیون
1397/01/29 220 تن 23 میلیون
1397/01/29 220 23 میلیون
1397/01/29 220 تن 23 میلیون
1397/01/29 220 23 میلیون
1397/01/29 330 تن 23 میلیون
1397/01/29 330 23 میلیون
1397/01/29 440 تن 23 میلیون
1397/01/29 1012 23 میلیون
1397/01/29 2002 تن 23 میلیون
1397/01/29 506 23 میلیون
1397/01/29 220 تن 23 میلیون
1397/01/29 528 23 میلیون
1397/01/29 550 تن 23 میلیون
1397/01/29 572 23 میلیون
1397/01/29 594 تن 23 میلیون
1397/01/29 1012 23 میلیون
تاريخ حجم قيمت
1397/06/14 220 تن 55.1 میلیون
1397/06/14 1012 تن 55.1 میلیون
1397/06/14 462 تن 55.1 میلیون
1397/06/14 242 تن 55.1 میلیون
1397/06/14 506 تن 55.1 میلیون
1397/06/14 330 تن 55.1 میلیون
1397/06/14 352 تن 55.1 میلیون
1397/06/14 264 تن 55.1 میلیون
1397/06/14 572 تن 55.1 میلیون
1397/06/14 352 تن 55.1 میلیون
12345...>>