مشاهده اطلاعات نماد : پروپيلن پالايش نفت شازند در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 3120
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DPPSZCABEX0970301
نام تولید کننده پالايش نفت امام خميني شازند
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/02/29
نام تجاری کالا پروپيلن پالايش نفت شازند در رينگ داخلي
حجم عرضه 3120
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 32172.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 22521.00
حداکثر قیمت مجاز 35389.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 500 32172
تعداد حجم قیمت
1 3120 32172
تاریخ حجم قیمت
1397/02/29 500 32,172
تاريخ حجم قيمت
1397/07/09 1000 تن 38,097
1397/05/17 500 تن 37,894
1397/02/10 500 تن 32,172
1397/01/20 1000 تن 28,352
1397/01/20 500 تن 28,352
1396/12/16 500 تن 29,133
1396/10/20 500 تن 24,378
1396/08/30 500 تن 20,762
1396/07/25 500 تن 21,873
1396/06/21 500 تن 18,433
12