مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 4200
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5992: 719082:-86289846
نماد تجاری DSFTBCABEX0970305
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/02/29
نام تجاری کالا حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 2400
حداکثر حجم عرضه 1800
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 21073.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 14752.00
حداکثر قیمت مجاز 23180.00
حداقل حجم خرید 6
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3
تعداد حجم قیمت
1 30 21389
1 30 23180
3 1380 21073
1 2100 21000
1 2100 21070
1 2100 21073
1 4200 21070
تعداد حجم قیمت
1 4200 21073
تاریخ حجم قیمت
1397/02/29 30 23,180
1397/02/29 30 مترمكعب 21,389
1397/02/29 1380 21,073
1397/02/29 1380 مترمكعب 21,073
1397/02/29 1380 21,073
تاريخ حجم قيمت
1397/10/05 60 مترمكعب 31,974
1397/09/24 120 مترمكعب 32,669
1397/09/24 120 مترمكعب 32,669
1397/09/10 60 مترمكعب 37,483
1397/09/06 30 مترمكعب 37,483
1397/07/28 504 مترمكعب 70,429
1397/07/28 96 مترمكعب 68,589
1397/07/21 198 مترمكعب 73,399
1397/07/21 204 مترمكعب 68,399
1397/07/21 198 مترمكعب 64,399
12345...>>