مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل به مقصد افغانستان

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 4000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5966: 715944:-85913326
نماد تجاری ILGABCABEX0970306
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت آبادان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/02/30
نام تجاری کالا گاز مایع پالایش نفت آبادان در رینگ بین الملل به مقصد افغانستان
حجم عرضه 2000
حداکثر حجم عرضه 2000
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 525.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -524475.00
حداکثر قیمت مجاز 525525.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
1 1000 535
1 1000 536.36
1 1000 576.5
1 1000 584.2
1 2000 520
1 2000 550.38
1 2000 552.38
1 2000 580.3
تعداد حجم قیمت
1 2000 525
تاریخ حجم قیمت
1397/02/30 1000 584.2
1397/02/30 1000 تن 580.3
تاريخ حجم قيمت
1397/02/03 1000 تن 455.19
1397/02/03 1000 تن 451.21
1397/02/03 1000 تن 451.14
1397/02/03 1000 تن 450.1
1397/02/03 1000 تن 450
1396/12/20 1000 تن 370
1396/12/20 1000 تن 370
1396/10/17 2000 تن 505.5
1396/06/27 1000 تن 511
1396/06/27 1000 تن 491
12345...>>