مشاهده اطلاعات نماد : ال سی او پالايش نفت شيراز در رينگ بین الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 5000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5271: 632541:-75904938
نماد تجاری IOCSRCABEX0970405
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/03/28
نام تجاری کالا ال سی او پالايش نفت شيراز در رينگ بین الملل
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 2000
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 1005.58
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -1004574.42
حداکثر قیمت مجاز 1006585.58
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 3000 1005.58
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد