مشاهده اطلاعات نماد : ال سی او پالايش نفت شيراز در رينگ بین الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 5000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری IOCSRCABEX0970405
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/03/28
نام تجاری کالا ال سی او پالايش نفت شيراز در رينگ بین الملل
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 2000
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 1005.58
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -1004574.42
حداکثر قیمت مجاز 1006585.58
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 3000 1005.58
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد