مشاهده اطلاعات نماد : حلال 502 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 504000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5295: 635412:-76249456
نماد تجاری DSBESCABEX0970402
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/03/27
نام تجاری کالا حلال 502 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 504000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 25991.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 18194.00
حداکثر قیمت مجاز 28590.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
1 30000 25991
1 120000 25900
1 234000 25991
1 240000 25991
1 252000 25900
1 270000 25900
تعداد حجم قیمت
1 504000 25991
تاریخ حجم قیمت
1397/03/27 30000 25,991
1397/03/27 234000 ليتر 25,991
1397/03/27 240000 25,991
تاريخ حجم قيمت
1397/10/22 30000 ليتر 41,589
1397/10/18 30000 ليتر 41,589
1397/10/18 30000 ليتر 41,589
1397/10/18 30000 ليتر 41,589
1397/10/05 30000 ليتر 41,592
1397/10/03 60000 ليتر 41,592
1397/10/02 180000 ليتر 41,592
1397/09/25 30000 ليتر 44,529
1397/09/25 30000 ليتر 44,529
1397/09/25 234000 ليتر 44,529
12345...>>