مشاهده اطلاعات نماد : حلال 502 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 504000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSBESCABEX0970402
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/03/27
نام تجاری کالا حلال 502 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 504000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 25991.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 18194.00
حداکثر قیمت مجاز 28590.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
1 30000 25991
1 120000 25900
1 234000 25991
1 240000 25991
1 252000 25900
1 270000 25900
تعداد حجم قیمت
1 504000 25991
تاریخ حجم قیمت
1397/03/27 30000 25,991
1397/03/27 234000 لیتر 25,991
1397/03/27 240000 25,991
تاريخ حجم قيمت
1397/07/23 84000 لیتر 67,149
1397/07/23 72000 لیتر 66,829
1397/07/23 72000 لیتر 66,499
1397/07/23 72000 لیتر 65,839
1397/07/23 150000 لیتر 65,657
1397/07/23 54000 لیتر 65,569
1397/07/14 252000 لیتر 61,459
1397/07/14 18000 لیتر 61,161
1397/07/14 60000 لیتر 61,112
1397/07/14 30000 لیتر 61,111
12345...>>