مشاهده اطلاعات نماد : حلال 503 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 504000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5294: 635333:-76239963
نماد تجاری DSCESCABEX0970402
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/03/27
نام تجاری کالا حلال 503 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 504000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 27376.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 19164.00
حداکثر قیمت مجاز 30113.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
1 12000 29029
1 30000 27376
1 48000 30113
1 60000 27376
1 72000 27000
1 72000 27376
1 246000 27378
2 252000 30113
1 270000 27377
1 504000 28201
تعداد حجم قیمت
1 504000 27376
تاریخ حجم قیمت
1397/03/27 42000 30,113
1397/03/27 228000 ليتر 30,113
1397/03/27 234000 30,113
تاريخ حجم قيمت
1397/10/23 90000 ليتر 38,399
1397/10/23 90000 ليتر 38,399
1397/10/23 120000 ليتر 38,399
1397/10/22 12000 ليتر 38,399
1397/10/18 36000 ليتر 38,399
1397/10/18 210000 ليتر 38,399
1397/10/18 30000 ليتر 38,399
1397/10/10 6000 مترمكعب 38,399
1397/10/05 120000 ليتر 38,399
1397/10/03 12000 ليتر 38,399
12345...>>