مشاهده اطلاعات نماد : حلال 503 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 504000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSCESCABEX0970402
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/03/27
نام تجاری کالا حلال 503 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 504000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 27376.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 19164.00
حداکثر قیمت مجاز 30113.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
1 12000 29029
1 30000 27376
1 48000 30113
1 60000 27376
1 72000 27000
1 72000 27376
1 246000 27378
2 252000 30113
1 270000 27377
1 504000 28201
تعداد حجم قیمت
1 504000 27376
تاریخ حجم قیمت
1397/03/27 42000 30,113
1397/03/27 228000 لیتر 30,113
1397/03/27 234000 30,113
تاريخ حجم قيمت
1397/07/23 252000 لیتر 54,849
1397/07/23 60000 لیتر 54,489
1397/07/23 252000 لیتر 54,319
1397/07/23 240000 لیتر 54,129
1397/07/23 168000 لیتر 54,129
1397/07/23 36000 لیتر 54,129
1397/07/14 60000 لیتر 51,095
1397/07/14 120000 لیتر 50,607
1397/07/14 150000 لیتر 50,607
1397/07/14 120000 لیتر 50,509
12345...>>