مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 200
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DIGBEFWBEX0970406
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/03/27
نام تجاری کالا گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 200
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 22277.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 15594.00
حداکثر قیمت مجاز 24504.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
1 200 22277
تعداد حجم قیمت
1 200 22277
تاریخ حجم قیمت
1397/03/27 200 22,277
تاريخ حجم قيمت
1397/07/28 250 تن 27,399
1397/07/28 50 تن 26,839
1397/07/07 20 تن 25,746
1397/06/27 60 تن 25,746
1397/06/27 20 تن 25,746
1397/06/27 20 تن 25,746
1397/06/27 100 تن 25,746
1397/06/17 60 تن 24,234
1397/06/17 200 تن 24,234
1397/06/10 200 تن 24,234
12345...>>