مشاهده اطلاعات نماد : گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 200
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DIGBEFWBEX0970406
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/03/27
نام تجاری کالا گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 200
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 22277.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 15594.00
حداکثر قیمت مجاز 24504.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
1 200 22277
تعداد حجم قیمت
1 200 22277
تاریخ حجم قیمت
1397/03/27 200 22,277
تاريخ حجم قيمت
1396/11/28 200 تن 23,382
1396/11/28 20 تن 23,382
1396/11/28 20 تن 23,382
1396/11/28 100 تن 23,382
1394/12/22 200 تن 10,002
1394/07/01 100 تن 10,810
1394/07/01 30 تن 10,810
1394/07/01 100 تن 10,810
1394/07/01 20 تن 10,810
1394/06/25 50 تن 11,673
12345...>>