مشاهده اطلاعات نماد : پنتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 286
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DPTKSCABEX0970402
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت کرمانشاه
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/03/27
نام تجاری کالا پنتان پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی
حجم عرضه 286
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 53220.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 37254.00
حداکثر قیمت مجاز 58542.00
حداقل حجم خرید 22
حداقل خرید جهت کشف قیمت 5
تعداد حجم قیمت
1 22 53220
3 88 53220
3 198 53000
1 264 53000
1 286 53220
تعداد حجم قیمت
1 286 53220
تاریخ حجم قیمت
1397/03/27 88 53,220
1397/03/27 88 تن 53,220
1397/03/27 22 53,220
1397/03/27 88 تن 53,220
تاريخ حجم قيمت
1397/07/30 66 تن 89,000
1397/07/30 66 تن 89,000
1397/07/30 66 تن 89,000
1397/07/17 308 تن 89,000
1397/07/17 198 تن 89,000
1397/07/17 110 تن 89,000
1397/06/19 176 تن 89,000
1397/06/19 176 تن 89,000
1397/06/19 198 تن 89,000
1397/06/11 22 تن 58,542
12345...>>