مشاهده اطلاعات نماد : حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 504000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSZESCABEX0970330
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/03/27
نام تجاری کالا حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 504000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 26265.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 18386.00
حداکثر قیمت مجاز 28891.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
3 12000 26000
2 12000 26265
2 18000 26265
4 30000 26265
1 36000 26000
1 60000 26000
1 60000 26200
3 60000 26265
1 102000 26000
1 474000 26261
1 504000 26260
تعداد حجم قیمت
1 504000 26265
تاریخ حجم قیمت
1397/03/27 30000 26,265
1397/03/27 60000 لیتر 26,265
1397/03/27 60000 26,265
1397/03/27 30000 لیتر 26,265
1397/03/27 18000 26,265
1397/03/27 60000 لیتر 26,265
1397/03/27 18000 26,265
1397/03/27 30000 لیتر 26,265
1397/03/27 30000 26,265
1397/03/27 12000 لیتر 26,265
1397/03/27 12000 26,265
تاريخ حجم قيمت
1397/07/23 60000 لیتر 55,109
1397/07/23 60000 لیتر 53,365
1397/07/23 120000 لیتر 52,658
1397/07/23 180000 لیتر 52,025
1397/07/23 84000 لیتر 51,452
1397/07/17 12000 لیتر 64,759
1397/07/17 120000 لیتر 64,759
1397/07/17 30000 لیتر 62,597
1397/07/17 30000 لیتر 62,221
1397/07/17 12000 لیتر 62,011
12345...>>