مشاهده اطلاعات نماد : حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 504000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5275: 633045:-75965400
نماد تجاری DSZESCABEX0970330
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/03/27
نام تجاری کالا حلال 400 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 504000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 26265.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 18386.00
حداکثر قیمت مجاز 28891.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
3 12000 26000
2 12000 26265
2 18000 26265
4 30000 26265
1 36000 26000
1 60000 26000
1 60000 26200
3 60000 26265
1 102000 26000
1 474000 26261
1 504000 26260
تعداد حجم قیمت
1 504000 26265
تاریخ حجم قیمت
1397/03/27 30000 26,265
1397/03/27 60000 ليتر 26,265
1397/03/27 60000 26,265
1397/03/27 30000 ليتر 26,265
1397/03/27 18000 26,265
1397/03/27 60000 ليتر 26,265
1397/03/27 18000 26,265
1397/03/27 30000 ليتر 26,265
1397/03/27 30000 26,265
1397/03/27 12000 ليتر 26,265
1397/03/27 12000 26,265
تاريخ حجم قيمت
1397/10/24 30000 ليتر 32,879
1397/10/19 12000 ليتر 32,879
1397/10/18 30000 ليتر 32,879
1397/10/18 30000 ليتر 32,879
1397/10/18 18000 ليتر 32,879
1397/10/18 30000 ليتر 32,879
1397/10/18 30000 ليتر 32,879
1397/10/18 30000 ليتر 32,879
1397/10/15 30000 ليتر 32,879
1397/10/09 30000 ليتر 32,879
12345...>>