مشاهده اطلاعات نماد : حلال 406 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 504000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSSESCABEX0970330
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/03/27
نام تجاری کالا حلال 406 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 504000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 26022.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 18216.00
حداکثر قیمت مجاز 28624.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
2 24000 26022
2 228000 26022
2 276000 26000
1 504000 26000
تعداد حجم قیمت
1 504000 26022
تاریخ حجم قیمت
1397/03/27 24000 26,022
1397/03/27 24000 لیتر 26,022
1397/03/27 228000 26,022
1397/03/27 228000 لیتر 26,022
تاريخ حجم قيمت
1397/07/23 24000 لیتر 73,670
1397/07/23 144000 لیتر 73,009
1397/07/23 336000 لیتر 72,654
1397/07/17 144000 لیتر 71,555
1397/07/17 24000 لیتر 71,441
1397/07/17 276000 لیتر 71,201
1397/07/17 60000 لیتر 70,501
1397/06/19 144000 لیتر 60,509
1397/06/19 120000 لیتر 60,111
1397/06/19 240000 لیتر 60,000
12345...>>