مشاهده اطلاعات نماد : حلال 406 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 504000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5297: 635672:-76280647
نماد تجاری DSSESCABEX0970330
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/03/27
نام تجاری کالا حلال 406 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 504000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 26022.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 18216.00
حداکثر قیمت مجاز 28624.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
2 24000 26022
2 228000 26022
2 276000 26000
1 504000 26000
تعداد حجم قیمت
1 504000 26022
تاریخ حجم قیمت
1397/03/27 24000 26,022
1397/03/27 24000 ليتر 26,022
1397/03/27 228000 26,022
1397/03/27 228000 ليتر 26,022
تاريخ حجم قيمت
1397/10/18 504000 ليتر 65,798
1397/10/02 120000 ليتر 63,219
1397/10/02 96000 ليتر 61,219
1397/10/02 288000 ليتر 61,120
1397/09/18 120000 ليتر 70,221
1397/09/18 120000 ليتر 70,100
1397/09/18 144000 ليتر 69,821
1397/09/18 120000 ليتر 69,321
1397/09/06 120000 ليتر 68,231
1397/09/06 120000 ليتر 66,338
12345...>>