مشاهده اطلاعات نماد : حلال 406 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 504000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DSSESCABEX0970330
نام تولید کننده شركت پالايش نفت اصفهان
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/03/27
نام تجاری کالا حلال 406 پالايش نفت اصفهان در رينگ داخلي
حجم عرضه 504000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 26022.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 18216.00
حداکثر قیمت مجاز 28624.00
حداقل حجم خرید 12000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
2 24000 26022
2 228000 26022
2 276000 26000
1 504000 26000
تعداد حجم قیمت
1 504000 26022
تاریخ حجم قیمت
1397/03/27 24000 26,022
1397/03/27 24000 لیتر 26,022
1397/03/27 228000 26,022
1397/03/27 228000 لیتر 26,022
تاريخ حجم قيمت
1397/03/06 252000 لیتر 26,022
1397/03/06 252000 لیتر 26,022
1397/02/17 84000 لیتر 21,470
1397/02/05 12000 لیتر 21,470
1397/01/21 60000 لیتر 17,723
1397/01/21 60000 لیتر 17,723
1397/01/21 60000 لیتر 17,723
1397/01/21 60000 لیتر 17,723
1397/01/21 24000 لیتر 17,723
1397/01/21 240000 لیتر 17,723
12345...>>