مشاهده اطلاعات نماد : آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5154: 618526:-74223141
نماد تجاری DISTBCABEX0970404
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/03/27
نام تجاری کالا آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 25095.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 17567.00
حداکثر قیمت مجاز 27604.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 25 25095
3 50 25095
2 150 25095
تعداد حجم قیمت
1 1000 25095
تاریخ حجم قیمت
1397/03/27 25 25,095
1397/03/27 150 تن 25,095
1397/03/27 150 25,095
1397/03/27 50 تن 25,095
1397/03/27 50 25,095
1397/03/28 50 تن 25,095
تاريخ حجم قيمت
1397/10/15 25 تن 36,349
1397/10/09 20 تن 36,349
1397/10/05 46 تن 36,349
1397/10/05 69 تن 36,349
1397/09/25 20 تن 41,165
1397/09/25 50 تن 41,165
1397/09/24 40 تن 41,165
1397/09/18 75 تن 41,165
1397/09/17 200 تن 41,165
1397/09/17 50 تن 41,165
12345...>>