مشاهده اطلاعات نماد : آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DISTBCABEX0970404
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/03/27
نام تجاری کالا آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 25095.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 17567.00
حداکثر قیمت مجاز 27604.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 25 25095
3 50 25095
2 150 25095
تعداد حجم قیمت
1 1000 25095
تاریخ حجم قیمت
1397/03/27 25 25,095
1397/03/27 150 تن 25,095
1397/03/27 150 25,095
1397/03/27 50 تن 25,095
1397/03/27 50 25,095
1397/03/28 50 تن 25,095
تاريخ حجم قيمت
1397/04/04 100 تن 23,001
1397/04/04 200 تن 22,989
1397/04/04 200 تن 22,985
1397/04/04 92 تن 22,884
1397/04/04 200 تن 22,884
1397/04/04 69 تن 22,884
1397/04/04 139 تن 22,884
1397/03/21 50 تن 25,095
1397/03/20 100 تن 25,095
1397/03/19 23 تن 25,095
12345...>>