مشاهده اطلاعات نماد : ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 3600000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DRETBCABEX0970404
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/03/27
نام تجاری کالا ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 2400000
حداکثر حجم عرضه 1200000
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 28000.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 19600.00
حداکثر قیمت مجاز 30800.00
حداقل حجم خرید 20000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 2400000 28000
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/07/28 80000 لیتر 73,111
1397/07/28 80000 لیتر 72,111
1397/07/28 20000 لیتر 70,999
1397/07/28 80000 لیتر 69,333
1397/07/28 200000 لیتر 68,059
1397/07/28 100000 لیتر 67,859
1397/07/28 40000 لیتر 67,759
1397/07/16 300000 لیتر 65,777
1397/07/16 40000 لیتر 65,569
1397/07/16 140000 لیتر 56,065
12345...>>