مشاهده اطلاعات نماد : ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 3600000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5296: 635544:-76265320
نماد تجاری DRETBCABEX0970404
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/03/27
نام تجاری کالا ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 2400000
حداکثر حجم عرضه 1200000
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 28000.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 19600.00
حداکثر قیمت مجاز 30800.00
حداقل حجم خرید 20000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 2400000 28000
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/11/03 60000 ليتر 49,116
1397/11/02 60000 ليتر 49,116
1397/11/02 60000 ليتر 49,116
1397/10/22 440000 ليتر 45,699
1397/10/22 160000 ليتر 45,699
1397/10/15 40000 ليتر 44,597
1397/10/08 440000 ليتر 44,344
1397/10/08 460000 ليتر 44,344
1397/09/24 120000 ليتر 52,822
1397/09/24 120000 ليتر 52,822
12345...>>