مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DIRSRCABEX0970330
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/03/27
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
حجم عرضه 500
حداکثر حجم عرضه 500
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 27855.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 19499.00
حداکثر قیمت مجاز 30640.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 60 27855
1 140 27855
2 200 27855
تعداد حجم قیمت
1 1000 27855
تاریخ حجم قیمت
1397/03/27 140 27,855
1397/03/27 200 تن 27,855
1397/03/27 200 27,855
1397/03/27 60 تن 27,855
تاريخ حجم قيمت
1397/07/21 60 تن 66,300
1397/07/21 60 تن 65,600
1397/07/21 40 تن 64,800
1397/07/21 200 تن 60,222
1397/07/21 20 تن 60,000
1397/07/21 40 تن 59,543
1397/07/21 200 تن 59,022
1397/07/21 380 تن 59,000
1397/06/05 20 تن 52,871
1397/06/05 20 تن 52,871
12345...>>