مشاهده اطلاعات نماد : سی اس او پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل از انبار نفت اراک

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 5000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5270: 632434:-75892089
نماد تجاری ISOSZCABEX0970403
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/03/28
نام تجاری کالا سی اس او پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل از انبار نفت اراک
حجم عرضه 5000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 490.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -489510.00
حداکثر قیمت مجاز 490490.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 5000 490
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد