مشاهده اطلاعات نماد : سی اس او پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل از انبار نفت اراک

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 5000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری ISOSZCABEX0970403
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/03/28
نام تجاری کالا سی اس او پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل از انبار نفت اراک
حجم عرضه 5000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 490.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -489510.00
حداکثر قیمت مجاز 490490.00
حداقل حجم خرید 500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 100
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 5000 490
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد