مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 13000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DPEORCABEXM970401
نام تولید کننده شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/03/28
نام تجاری کالا برق شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
حجم عرضه 13000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 410.00
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز -409590.00
حداکثر قیمت مجاز 410410.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 13000 410
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/07/22 16000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 440
1397/06/24 16000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 440
1397/05/24 14000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 440
1397/04/26 18000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 430
1397/01/26 15000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 440
1396/12/27 17000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 440
1396/11/25 17000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 440
1396/10/25 7000 کیلو وات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحویل 440