مشاهده اطلاعات نماد : بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DBNSRCABEX0970330
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت شیراز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/03/27
نام تجاری کالا بلندینگ نفتا حلال 410 پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
حجم عرضه 500000
حداکثر حجم عرضه 500000
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 23657.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 16560.00
حداکثر قیمت مجاز 26022.00
حداقل حجم خرید 25000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 25000
تعداد حجم قیمت
1 100000 23000
1 200000 23657
1 300000 23100
3 400000 23657
3 500000 23000
1 600000 23000
تعداد حجم قیمت
1 1000000 23657
تاریخ حجم قیمت
1397/03/27 200000 23,657
1397/03/27 400000 لیتر 23,657
1397/03/27 400000 23,657
تاريخ حجم قيمت
1397/07/23 200000 لیتر 58,123
1397/07/23 200000 لیتر 57,323
1397/07/23 75000 لیتر 56,533
1397/07/23 200000 لیتر 56,423
1397/07/23 250000 لیتر 56,178
1397/07/23 75000 لیتر 56,178
1397/07/18 200000 لیتر 55,622
1397/07/18 250000 لیتر 55,555
1397/07/18 250000 لیتر 55,555
1397/07/18 250000 لیتر 55,555
12345...>>