مشاهده اطلاعات نماد : سوخت هوایی (اِی تی کی) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت اراک به مقصد ارمنستان

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 3000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5250: 630056:-75606774
نماد تجاری ITKNDCABEX0970431
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/04/23
نام تجاری کالا سوخت هوایی (اِی تی کی) شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت اراک به مقصد ارمنستان
حجم عرضه 3000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 687.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -686313.00
حداکثر قیمت مجاز 687687.00
حداقل حجم خرید 250
حداقل خرید جهت کشف قیمت 50
تعداد حجم قیمت
1 3000 687
تعداد حجم قیمت
1 3000 687
تاریخ حجم قیمت
1397/04/23 3000 687
تاريخ حجم قيمت
1397/11/06 1000 تن 570
1397/07/11 2500 تن 741
1397/03/01 1000 تن 885
1397/02/22 1000 تن 784
1397/02/15 500 تن 872
1397/02/15 500 تن 853.7
1397/02/03 1000 تن 694
1396/12/05 1000 تن 619