مشاهده اطلاعات نماد : گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 300
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5254: 630508:-75660988
نماد تجاری DIPBEFWBEX0970502
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/04/23
نام تجاری کالا گاز پروپان صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 300
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 22151.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 15506.00
حداکثر قیمت مجاز 24366.00
حداقل حجم خرید 10
حداقل خرید جهت کشف قیمت 10
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 300 22151
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1397/07/28 10 تن 26,880
1397/03/27 200 تن 22,059
1397/03/19 200 تن 19,596
1394/05/14 10 تن 12,147
1394/03/27 10 تن 12,704
1394/01/19 20 تن 15,440
1393/12/06 10 تن 14,466