مشاهده اطلاعات نماد : برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 198
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5252: 630268:-75632217
نماد تجاری DHCBEFWBEX0970506
نام تولید کننده شرکت پتروشیمی بندر امام
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/04/23
نام تجاری کالا برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی
حجم عرضه 198
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 17565.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 12296.00
حداکثر قیمت مجاز 19321.00
حداقل حجم خرید 22
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 22 17565
4 44 17565
1 198 17000
تعداد حجم قیمت
1 198 17565
تاریخ حجم قیمت
1397/04/23 44 17,565
1397/04/23 44 تن 17,565
1397/04/23 22 17,565
1397/04/23 44 تن 17,565
1397/04/23 44 17,565
تاريخ حجم قيمت
1397/09/24 88 تن 30,161
1397/09/24 88 تن 30,161
1397/09/24 88 تن 30,161
1397/09/24 88 تن 30,161
1397/09/24 66 تن 30,161
1397/09/24 88 تن 30,161
1397/09/17 198 تن 30,238
1397/09/17 198 تن 30,238
1397/09/17 198 تن 30,238
1397/09/17 198 تن 30,238
12345...>>