مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DIRSRCABEX0970426
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/04/23
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 500
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 27253.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 19078.00
حداکثر قیمت مجاز 29978.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 20 27253
1 60 27253
1 220 27253
1 280 27000
1 500 27000
1 500 27253
1 700 27253
تعداد حجم قیمت
1 1500 27253
تاریخ حجم قیمت
1397/04/23 20 27,253
1397/04/23 60 تن 27,253
1397/04/23 500 27,253
1397/04/23 700 تن 27,253
1397/04/23 220 27,253
تاريخ حجم قيمت
1397/06/05 20 تن 52,871
1397/06/05 20 تن 52,871
1397/06/05 100 تن 52,871
1397/06/05 60 تن 52,871
1397/06/05 20 تن 52,871
1397/06/05 200 تن 52,871
1397/06/05 200 تن 52,871
1397/06/05 180 تن 52,871
1397/06/05 200 تن 52,871
1397/05/20 40 تن 30,521
12345...>>