مشاهده اطلاعات نماد : آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DISSRCABEX0970426
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/04/23
نام تجاری کالا آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
حجم عرضه 500
حداکثر حجم عرضه 500
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 25129.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 17591.00
حداکثر قیمت مجاز 27641.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
2 40 25129
1 60 25129
3 80 25129
1 100 25129
5 120 25129
1 280 25001
1 420 25005
1 500 25005
2 500 25100
تعداد حجم قیمت
1 1000 25129
تاریخ حجم قیمت
1397/04/23 60 25,129
1397/04/23 120 تن 25,129
1397/04/23 100 25,129
1397/04/23 120 تن 25,129
1397/04/23 80 25,129
1397/04/23 120 تن 25,129
1397/04/23 80 25,129
1397/04/23 40 تن 25,129
1397/04/23 120 25,129
1397/04/23 40 تن 25,129
1397/04/23 120 25,129
تاريخ حجم قيمت
1397/04/27 100 تن 25,129
1397/04/27 140 تن 25,129
1397/04/27 760 تن 25,129
1397/04/13 1000 تن 25,128
1397/04/12 100 تن 25,128
1397/04/12 20 تن 25,128
1397/04/12 40 تن 25,128
1397/04/12 40 تن 25,128
1397/04/12 40 تن 25,128
1397/04/12 40 تن 25,128
12345...>>