مشاهده اطلاعات نماد : ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1200000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 3038: 364610:-43753227
نماد تجاری DRETBCABEX0970430
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/04/23
نام تجاری کالا ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 1200000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 28000.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 19600.00
حداکثر قیمت مجاز 30800.00
حداقل حجم خرید 20000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20000
تعداد حجم قیمت
1 40000 28000
1 120000 27001
1 220000 28000
2 300000 28000
1 320000 26000
1 320000 28000
1 440000 28000
1 500000 28000
1 560000 27001
تعداد حجم قیمت
1 1200000 28000
تاریخ حجم قیمت
1397/04/23 40000 28,000
1397/04/23 500000 ليتر 28,000
1397/04/23 220000 28,000
1397/04/23 440000 ليتر 28,000
تاريخ حجم قيمت
1397/08/21 300000 ليتر 62,705
1397/08/21 120000 ليتر 62,705
1397/08/21 20000 ليتر 62,704
1397/08/21 120000 ليتر 62,704
1397/08/21 120000 ليتر 62,704
1397/08/21 120000 ليتر 62,704
1397/08/21 60000 ليتر 62,704
1397/08/21 40000 ليتر 62,704
1397/07/28 80000 ليتر 73,111
1397/07/28 80000 ليتر 72,111
12345...>>