مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 600
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 3039: 364709:-43765127
نماد تجاری DSFTBCABEX0970430
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/04/23
نام تجاری کالا حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 600
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 22122.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 15486.00
حداکثر قیمت مجاز 24334.00
حداقل حجم خرید 6
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3
تعداد حجم قیمت
1 600 22122
1 600 22433
1 600 22899
تعداد حجم قیمت
1 600 22122
تاریخ حجم قیمت
1397/04/23 600 22,899
تاريخ حجم قيمت
1397/07/28 504 مترمكعب 70,429
1397/07/28 96 مترمكعب 68,589
1397/07/21 198 مترمكعب 73,399
1397/07/21 204 مترمكعب 68,399
1397/07/21 198 مترمكعب 64,399
1397/07/16 18 مترمكعب 58,011
1397/07/16 210 مترمكعب 47,220
1397/07/16 198 مترمكعب 46,661
1397/07/16 198 مترمكعب 46,121
1397/07/16 120 مترمكعب 46,046
12345...>>