مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 600
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5252: 630248:-75629781
نماد تجاری DSFTBCABEX0970430
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/04/23
نام تجاری کالا حلال 404 پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 600
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 22122.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 15486.00
حداکثر قیمت مجاز 24334.00
حداقل حجم خرید 6
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3
تعداد حجم قیمت
1 600 22122
1 600 22433
1 600 22899
تعداد حجم قیمت
1 600 22122
تاریخ حجم قیمت
1397/04/23 600 22,899
تاريخ حجم قيمت
1397/11/27 90 مترمكعب 32,830
1397/11/27 90 مترمكعب 32,830
1397/11/27 90 مترمكعب 32,830
1397/11/27 90 مترمكعب 32,830
1397/11/27 120 مترمكعب 32,830
1397/10/05 60 مترمكعب 31,974
1397/09/24 120 مترمكعب 32,669
1397/09/24 120 مترمكعب 32,669
1397/09/10 60 مترمكعب 37,483
1397/09/06 30 مترمكعب 37,483
12345...>>