مشاهده اطلاعات نماد : سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 2500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 5251: 630171:-75620521
نماد تجاری DCQABCABEX0970426
نام تولید کننده شركت پالايش نفت آبادان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1397/04/23
نام تجاری کالا سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي
حجم عرضه 2500
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 25349.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 17745.00
حداکثر قیمت مجاز 27883.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
2 1250 20500
1 2500 20000
1 2500 25349
تعداد حجم قیمت
1 2500 25349
تاریخ حجم قیمت
1397/04/23 2500 25,349
تاريخ حجم قيمت
1397/11/28 1000 تن 32,253
1397/11/28 850 تن 32,253
1397/11/28 700 تن 32,253
1397/11/28 500 تن 32,253
1397/11/28 500 تن 32,253
1397/11/28 1200 تن 32,253
1397/11/28 250 تن 32,253
1397/11/14 1000 تن 32,253
1397/11/14 1000 تن 32,253
1397/11/14 500 تن 32,253
12345...>>