مشاهده اطلاعات نماد : سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 2500
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DCQABCABEX0970426
نام تولید کننده شركت پالايش نفت آبادان
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/04/23
نام تجاری کالا سی او پالايش نفت آبادان در رينگ داخلي
حجم عرضه 2500
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 25349.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 17745.00
حداکثر قیمت مجاز 27883.00
حداقل حجم خرید 25
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
2 1250 20500
1 2500 20000
1 2500 25349
تعداد حجم قیمت
1 2500 25349
تاریخ حجم قیمت
1397/04/23 2500 25,349
تاريخ حجم قيمت
1397/04/17 25 تن 25,349
1397/04/17 1000 تن 25,349
1397/04/17 975 تن 24,516
1397/04/12 1925 تن 23,045
1397/04/12 75 تن 22,053
1397/04/06 900 تن 20,950
1397/04/06 800 تن 20,223
1397/03/28 1000 تن 19,179
1397/03/13 100 تن 19,179
1397/03/13 1000 تن 19,179