مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری DIRTBCABEX0970728
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1397/07/21
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت تبريز در رينگ داخلی
حجم عرضه 500
حداکثر حجم عرضه 500
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 26534.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف داخلی
حداقل قیمت مجاز 18574.00
حداکثر قیمت مجاز 265340.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 20 51009
1 50 62299
1 80 41999
1 80 43599
1 80 44799
1 80 66159
1 100 26999
1 100 28999
1 100 29999
1 120 64337
1 140 61709
1 140 62709
1 160 53222
1 160 54222
1 180 50222
5 200 26534
1 200 43779
1 200 58169
1 200 58669
1 200 59170
1 200 59570
1 200 60669
1 240 53522
1 240 54522
1 240 55522
1 280 56522
1 400 42779
1 400 45779
تعداد حجم قیمت
1 1000 26534
تاریخ حجم قیمت
1397/07/21 80 66,159
1397/07/21 120 تن 64,337
1397/07/21 140 62,709
1397/07/21 50 تن 62,299
1397/07/21 140 61,709
1397/07/21 200 تن 60,669
1397/07/21 200 59,570
1397/07/21 70 تن 59,170
تاريخ حجم قيمت
1397/07/28 50 تن 59,432
1397/07/28 100 تن 58,599
1397/07/28 50 تن 58,599
1397/07/28 50 تن 57,599
1397/07/28 100 تن 52,799
1397/07/28 300 تن 52,759
1397/07/28 50 تن 51,759
1397/06/27 30 تن 50,109
1397/06/27 50 تن 50,009
1397/06/27 200 تن 49,779
12345...>>