مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 990000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 196: 23539:-2824697
نماد تجاری DSVKSCABEX0980204
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت کرمانشاه
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/01/28
نام تجاری کالا حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه در رینگ داخلی
حجم عرضه 990000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 44117.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 30882.00
حداکثر قیمت مجاز 441170.00
حداقل حجم خرید 30000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 30000
تعداد حجم قیمت
1 60000 49299
1 60000 50299
1 60000 51011
1 90000 49899
1 90000 50259
1 90000 50509
1 90000 50599
1 90000 52039
1 120000 50009
1 120000 51139
1 120000 52029
4 150000 49049
1 150000 52029
2 150000 52039
1 150000 52511
1 180000 51019
1 180000 51039
1 180000 52411
1 300000 50336
1 330000 48939
1 330000 49439
1 330000 49639
1 450000 48531
1 480000 44117
1 510000 51236
تعداد حجم قیمت
1 990000 44117
تاریخ حجم قیمت
1398/01/28 150000 52,511
1398/01/28 180000 ليتر 52,411
1398/01/28 150000 52,039
1398/01/28 150000 ليتر 52,039
1398/01/28 90000 52,039
1398/01/28 120000 ليتر 52,029
1398/01/28 150000 52,029
تاريخ حجم قيمت
1398/01/21 90000 ليتر 50,599
1398/01/21 90000 ليتر 49,899
1398/01/21 210000 ليتر 49,529
1398/01/21 60000 ليتر 49,528
1398/01/21 150000 ليتر 49,527
1398/01/21 90000 ليتر 49,499
1398/01/21 90000 ليتر 49,399
1398/01/21 90000 ليتر 49,299
1398/01/21 150000 ليتر 49,259
1398/01/21 60000 ليتر 49,229
12345...>>