مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1350
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 196: 23567:-2828049
نماد تجاری DIRSRCABEX0980203
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/01/28
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
حجم عرضه 900
حداکثر حجم عرضه 450
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 55945.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 39162.00
حداکثر قیمت مجاز 559450.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 900 55945
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1398/02/03 60 تن 58,052
1398/01/21 400 تن 55,945
1397/12/25 500 تن 51,039
1397/12/25 460 تن 51,039
1397/12/19 100 تن 51,039
1397/11/28 900 تن 46,294
1397/11/27 600 تن 46,294
1397/11/08 1500 تن 46,294
1397/11/01 60 تن 46,294
1397/10/26 1200 تن 43,288
12345...>>