مشاهده اطلاعات نماد : حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي

Tick 1.00
حداکثر حجم خرید 1500000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 51: 6148:-737780
نماد تجاری DSFSRCABEX0980203
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1398/01/28
نام تجاری کالا حلال 404 پالايش نفت شيراز در رينگ داخلي
حجم عرضه 1000000
حداکثر حجم عرضه 500000
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 41404.00
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 28983.00
حداکثر قیمت مجاز 414040.00
حداقل حجم خرید 20000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 3000
تعداد حجم قیمت
1 80000 41404
تعداد حجم قیمت
1 1500000 41404
تاریخ حجم قیمت
1398/01/28 80000 41,404
تاريخ حجم قيمت
1397/12/08 60000 ليتر 34,324
1397/12/06 1800000 ليتر 34,324
1397/11/28 120000 ليتر 32,830
1397/09/27 60000 ليتر 32,669
1397/09/11 60000 ليتر 32,669
1397/09/05 40000 ليتر 37,483
1397/09/05 60000 ليتر 37,483
1397/08/23 60000 ليتر 50,673
1397/08/09 60000 ليتر 50,701
1397/08/09 80000 ليتر 50,701
12345...>>