مشاهده اطلاعات نماد : بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل

Tick 0.01000
حداکثر حجم خرید 6000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 75: 9044:-1085296
نماد تجاری IGBNDCABEX0000124
نام تولید کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/01/17
نام تجاری کالا بنزین اکتان 87 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل
حجم عرضه 6000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 440.0000
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف بين الملل
حداقل قیمت مجاز -439560.00
حداکثر قیمت مجاز 440440.00
حداقل حجم خرید 50
حداقل خرید جهت کشف قیمت 50
تعداد حجم قیمت
1 2000 440
1 6000 400
تعداد حجم قیمت
1 6000 440
تاریخ حجم قیمت
1400/01/17 2000 440
تاريخ حجم قيمت
1399/12/26 1000 تن 445.25
1399/12/26 1000 تن 441.25
1399/12/26 1000 تن 440.35
1399/12/05 120 تن 490.3
1399/11/21 135 تن 442.5
1399/11/07 500 تن 416
1399/10/10 1000 تن 370
1399/10/09 1000 تن 370
1399/10/02 130 تن 400
1399/09/25 1000 تن 340
12345...>>