مشاهده اطلاعات نماد : اکستراکت نفت سپاهان در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1265
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 42: 5066:-607958
نماد تجاری DEXEXCABEX0000121
نام تولید کننده شرکت نفت سپاهان
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/01/16
نام تجاری کالا اکستراکت نفت سپاهان در رینگ داخلی
حجم عرضه 1265
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 78000.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 54600.00
حداکثر قیمت مجاز 85800.00
حداقل حجم خرید 23
حداقل خرید جهت کشف قیمت 23
تعداد حجم قیمت
1 23 78000
1 483 78000
تعداد حجم قیمت
1 1265 78000
تاریخ حجم قیمت
1400/01/16 483 78,000
1400/01/16 23 تن 78,000
تاريخ حجم قيمت
1400/01/23 23 تن 73,000
1400/01/08 1265 تن 78,000
1399/12/25 184 تن 79,209
1399/12/25 1081 تن 78,000
1399/12/10 23 تن 82,809
1399/12/10 506 تن 82,000
1399/12/10 483 تن 81,900
1399/11/20 299 تن 71,190
1399/11/20 23 تن 71,019
1399/11/20 184 تن 70,002
12345...>>