مشاهده اطلاعات نماد : آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 65: 7810:-937235
نماد تجاری DIRTHCABEX0000122
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تهران
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/01/17
نام تجاری کالا آيزوريسايكل پالايش نفت تهران در رينگ داخلي
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 120931.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 84652.00
حداکثر قیمت مجاز 1209310.00
حداقل حجم خرید 30
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 30 120931
1 100 120931
1 200 120931
1 500 120931
تعداد حجم قیمت
1 1000 120931
تاریخ حجم قیمت
1400/01/17 100 120,931
1400/01/17 200 تن 120,931
1400/01/17 500 120,931
1400/01/17 30 تن 120,931
تاريخ حجم قيمت
1400/01/08 30 تن 133,713
1399/12/27 30 تن 128,025
1399/12/27 30 تن 128,025
1399/12/27 30 تن 128,025
1399/12/26 50 تن 128,025
1399/12/25 30 تن 128,025
1399/12/23 100 تن 128,025
1399/12/03 1000 تن 123,063
1399/11/25 50 تن 114,577
1399/11/25 950 تن 114,536
12345...>>