مشاهده اطلاعات نماد : آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 600
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 18: 2212:-265448
نماد تجاری DISSRCABEX0000122
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/01/17
نام تجاری کالا آيزوفيد پالايش نفت شيراز در رينگ داخلی
حجم عرضه 600
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 101545.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 71082.00
حداکثر قیمت مجاز 1015450.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 25 101545
تعداد حجم قیمت
1 600 101545
تاریخ حجم قیمت
1400/01/17 25 101,545
تاريخ حجم قيمت
1400/01/08 50 تن 112,278
1399/10/29 30 تن 93,832
1399/10/15 100 تن 92,597
1399/10/14 40 تن 92,597
1399/07/28 100 تن 66,009
1399/07/28 100 تن 66,009
1399/07/28 100 تن 66,009
1399/07/28 100 تن 66,009
1399/04/21 100 تن 45,889
1399/04/21 40 تن 45,779
12345...>>