مشاهده اطلاعات نماد : سی اس او پالایش نفت شازند (عرضه توسط شازند) در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 5000
مرحله مازاد عرضه
زمان باقی مانده مرحله 4: 25:22
نماد تجاری DSOSZCABEX0000123
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/01/18
نام تجاری کالا سی اس او پالایش نفت شازند (عرضه توسط شازند) در رینگ داخلی
حجم عرضه 5000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 94224.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 65957.00
حداکثر قیمت مجاز 9422400.00
حداقل حجم خرید 50
حداقل خرید جهت کشف قیمت 50
تعداد حجم قیمت
1 1000 94224
تعداد حجم قیمت
1 5000 94224
تاریخ حجم قیمت
1400/01/18 1000 94,224
تاريخ حجم قيمت
1399/12/18 1000 تن 87,454
1399/12/13 1500 تن 87,454
1399/12/13 600 تن 87,454
1399/11/27 2800 تن 84,355
1399/11/27 1500 تن 84,355
1399/11/27 700 تن 84,355
1399/11/20 2000 تن 84,355
1399/11/14 500 تن 84,355
1399/10/21 600 تن 78,540
1399/10/21 1000 تن 78,540
12345...>>