مشاهده اطلاعات نماد : ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 600000
مرحله مازاد عرضه
زمان باقی مانده مرحله 4: 24:6
نماد تجاری DRETBCABEX0000128
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت تبریز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/01/21
نام تجاری کالا ریفورمیت پالایش نفت تبریز در رینگ داخلی
حجم عرضه 600000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 105433.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 73804.00
حداکثر قیمت مجاز 1054330.00
حداقل حجم خرید 30000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 30000
تعداد حجم قیمت
1 30000 105433
تعداد حجم قیمت
1 600000 105433
تاریخ حجم قیمت
1400/01/21 30000 105,433
تاريخ حجم قيمت
1400/01/08 90000 ليتر 112,872
1399/12/23 150000 ليتر 109,016
1399/12/18 30000 ليتر 109,016
1399/12/17 120000 ليتر 109,016
1399/12/17 150000 ليتر 109,016
1399/12/13 300000 ليتر 100,962
1399/07/27 150000 ليتر 67,218
1399/07/27 150000 ليتر 67,218
1399/05/27 150000 ليتر 53,880
1399/02/31 120000 ليتر 42,396
12345...>>