مشاهده اطلاعات نماد : برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 10000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 68: 8213:-985605
نماد تجاری DPEPDFWB02M000201
نام تولید کننده شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/01/21
نام تجاری کالا برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا
حجم عرضه 10000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله سلف
قیمت پایه 540.0000
نام تابلو تابلو برق
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز -539460.00
حداکثر قیمت مجاز 540540.00
حداقل حجم خرید 1000
حداقل خرید جهت کشف قیمت 1000
تعداد حجم قیمت
1 1800 540
1 4300 540
تعداد حجم قیمت
1 10000 540
تاریخ حجم قیمت
1400/01/21 4300 540
1400/01/21 1800 کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل 540
تاريخ حجم قيمت
اطلاعاتی وجود ندارد