مشاهده اطلاعات نماد : آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 1000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 73: 8774:-1052929
نماد تجاری DISTBCABEX0000128
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/01/21
نام تجاری کالا آيزوفيد پالايش نفت تبريز در رينگ داخلي
حجم عرضه 1000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نقدي
قیمت پایه 101545.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 71082.00
حداکثر قیمت مجاز 1015450.00
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 1000 101545
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1400/01/08 25 تن 112,278
1399/12/17 200 تن 107,502
1399/12/17 25 تن 107,502
1399/12/06 20 تن 103,336
1399/12/05 100 تن 103,336
1399/12/03 20 تن 103,336
1399/10/13 20 تن 92,597
1399/10/13 20 تن 92,597
1399/09/08 80 تن 86,411
1399/09/08 80 تن 86,411
12345...>>