مشاهده اطلاعات نماد : نفتای سبک پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 10000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله 73: 8801:-1056140
نماد تجاری DNLSRCRBEX0000124
نام تولید کننده شرکت پالایش نفت شیراز
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/01/21
نام تجاری کالا نفتای سبک پالایش نفت شیراز در رینگ داخلی
حجم عرضه 10000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نسيه
قیمت پایه 95105.0000
نام تابلو تابلو ساير حامل هاي انرژي
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 66574.00
حداکثر قیمت مجاز 951050.00
حداقل حجم خرید 50
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
تعداد حجم قیمت
1 10000 95105
تاریخ حجم قیمت
تاريخ حجم قيمت
1399/03/27 10000 تن 43,530
1399/01/18 20000 تن 34,631
1398/11/29 10000 تن 57,962
1398/04/23 5400 تن 46,262
1398/02/09 2000 تن 50,554
1398/01/17 2000 تن 46,754
1397/12/04 2000 تن 39,838
1397/11/16 2000 تن 36,791
1397/10/22 2000 تن 37,669
1397/10/03 2000 تن 37,344
1234