مشاهده اطلاعات نماد : میعانات گازی مجتمع گازی پارس جنوبی در رینگ داخلی (عرضه توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران)

Tick 1.00000
حداکثر حجم خرید 20000
مرحله نظارت
زمان باقی مانده مرحله 3: 31:16
نماد تجاری DCDPJCRBEX2000129
نام تولید کننده شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
محل تحویل درب کارخانه/شبکه سراسري برق
تاریخ عرضه 1400/01/24
نام تجاری کالا میعانات گازی مجتمع گازی پارس جنوبی در رینگ داخلی (عرضه توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران)
حجم عرضه 20000
حداکثر حجم عرضه 0
نوع معامله نسيه
قیمت پایه 8510000.0000
نام تابلو تابلو نفت و گاز
بازار هدف داخلي
حداقل قیمت مجاز 5957000.00
حداکثر قیمت مجاز 12765000.00
حداقل حجم خرید 2500
حداقل خرید جهت کشف قیمت 2000
تعداد حجم قیمت
1 20000 8510000
تعداد حجم قیمت
1 20000 8510000
تاریخ حجم قیمت
1400/01/24 20000 8.51 میلیون
تاريخ حجم قيمت
1399/12/19 10000 بشکه 9.49 میلیون
1399/12/19 2500 بشکه 9.49 میلیون
1399/12/19 2500 بشکه 9.49 میلیون
1399/12/19 25000 بشکه 9.49 میلیون
1399/11/15 50000 بشکه 7.98 میلیون
1399/11/15 20000 بشکه 7.98 میلیون