مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ بين الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 1800
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری ISVTBCABEX0960503
نام تولید کننده شركت پالايش نفت تبريز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/04/27
نام تجاری کالا حلال 402 پالايش نفت تبريز در رينگ بين الملل
حجم عرضه 1200
حداکثر حجم عرضه 600
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 397.00
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -396603.00
حداکثر قیمت مجاز 397397.00
حداقل حجم خرید 6
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 60 425
1 84 420
1 204 396
1 204 417.57
1 300 397
1 300 405
1 300 407.99
1 300 413.15
2 396 413.57
1 396 423.7
1 396 425.4
1 402 414.57
1 402 415.57
1 408 421.6
1 600 413
1 600 415
1 600 417
1 828 409
تعداد حجم قیمت
1 1800 397
تاریخ حجم قیمت
1396/04/27 396 425.4
1396/04/27 60 مترمكعب 425
1396/04/27 396 423.7
1396/04/27 408 مترمكعب 421.6
1396/04/27 84 420
1396/04/27 204 مترمكعب 417.57
1396/04/27 252 417
تاريخ حجم قيمت
1396/07/04 162 مترمكعب 471
1396/07/04 390 مترمكعب 460.3
1396/07/04 432 مترمكعب 460
1396/07/04 414 مترمكعب 460
1396/07/04 402 مترمكعب 460
1396/06/28 504 مترمكعب 455
1396/06/28 432 مترمكعب 455
1396/06/28 432 مترمكعب 455
1396/06/28 432 مترمكعب 455
1396/06/21 240 مترمكعب 464
12345...>>