مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 5000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری ISVSRCABEX0960503
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/04/26
نام تجاری کالا حلال 402 پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل
حجم عرضه 4000
حداکثر حجم عرضه 1000
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 366.96
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -366593.04
حداکثر قیمت مجاز 367326.96
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 120 366.96
1 200 366.96
1 220 366.96
1 330 366.96
1 350 366.96
2 500 360
1 1300 366.98
2 2500 366.96
تعداد حجم قیمت
1 5000 366.96
تاریخ حجم قیمت
1396/04/26 1300 366.98
1396/04/26 200 مترمكعب 366.96
1396/04/26 120 366.96
1396/04/26 350 مترمكعب 366.96
1396/04/26 2500 366.96
1396/04/26 220 مترمكعب 366.96
1396/04/26 310 366.96
تاريخ حجم قيمت
1396/06/13 330 مترمكعب 424.01
1396/06/13 500 مترمكعب 422
1396/06/13 330 مترمكعب 420
1396/06/13 340 مترمكعب 419.1
1396/06/06 120 مترمكعب 418
1396/06/06 150 مترمكعب 416
1396/06/06 340 مترمكعب 415.1
1396/06/06 240 مترمكعب 414.5
1396/06/06 150 مترمكعب 413
1396/05/30 350 مترمكعب 452
12345...>>