مشاهده اطلاعات نماد : حلال 402 پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل

Tick 0.01
حداکثر حجم خرید 5000
مرحله پایان
زمان باقی مانده مرحله
نماد تجاری ISVSRCABEX0960503
نام تولید کننده شركت پالايش نفت شيراز
محل تحویل درب کارخانه
تاریخ عرضه 1396/04/26
نام تجاری کالا حلال 402 پالایش نفت شیراز در رینگ بین الملل
حجم عرضه 4000
حداکثر حجم عرضه 1000
نوع معامله نقدی
قیمت پایه 366.96
نام تابلو تابلو سایر حامل های انرژی
بازار هدف بین الملل
حداقل قیمت مجاز -366593.04
حداکثر قیمت مجاز 367326.96
حداقل حجم خرید 20
حداقل خرید جهت کشف قیمت 20
تعداد حجم قیمت
1 120 366.96
1 200 366.96
1 220 366.96
1 330 366.96
1 350 366.96
2 500 360
1 1300 366.98
2 2500 366.96
تعداد حجم قیمت
1 5000 366.96
تاریخ حجم قیمت
1396/04/26 1300 366.98
1396/04/26 200 مترمكعب 366.96
1396/04/26 120 366.96
1396/04/26 350 مترمكعب 366.96
1396/04/26 2500 366.96
1396/04/26 220 مترمكعب 366.96
1396/04/26 310 366.96
تاريخ حجم قيمت
1396/08/22 40 مترمكعب 476.11
1396/08/22 350 مترمكعب 473.55
1396/08/22 310 مترمكعب 473.21
1396/08/14 250 مترمكعب 466.11
1396/08/14 250 مترمكعب 465.33
1396/08/14 200 مترمكعب 464.22
1396/08/07 150 مترمكعب 446.1
1396/08/07 150 مترمكعب 443.5
1396/07/30 30 مترمكعب 461
1396/07/26 100 مترمكعب 461
12345...>>